Cấu hình máy chủ Archive

Cấu hình Server bootrom gcafe năm 2016

Cấu hình Server bootrom cho phòng máy gcafe năm 2016 Phần mềm quản lý phòng máy Gcafe yêu cầu cấu hình máy chủ khá cao? Rất nhiều bạn có đặt câu hỏi về cho Phongnet.com rằng “Cấu hình Server Bootrom Gcafe như …

Cấu hình server bootrom 100 máy

CẤU HÌNH SERVER BOOTROM QUẢN LÝ 100 MÁY TRẠM? Lựa chọn cấu hình server bootrom 100 máy như thế nào là phù hợp? Giá thành là bao nhiêu? Phongnet.com xin chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn đang có ý …

Cấu hình server bootrom 80 máy

Cấu hình server bootrom quản lý 80 máy trạm giá bao nhiêu? Lựa chọn cấu hình server bootrom 80 máy như thế nào là phù hợp? Giá thành là bao nhiêu? Phongnet.com xin chia sẻ trong bài viết này. Nếu các bạn …

Cấu hình server bootrom 70 máy

Cấu hình server bootrom 70 máy tiêu chuẩn dành cho phòng net 70 máy trạm Lựa chọn cấu hình máy chủ bootrom phù hợp quyết định rất lớn tới sự ổn định của phòng net nhà bạn?. Vậy bạn có biết cấu …

Cấu hình server bootrom 50 máy

Cấu hình server bootrom 50 máy tiêu chuẩn cho phòng net 50 máy trạm Lựa chọn cấu hình máy chủ bootrom phù hợp quyết định rất lớn tới sự ổn định của phòng máy. Bạn đang có ý định mở phòng net …

Cấu hình server bootrom 30 máy

CẤU HÌNH SERVER BOOTROM 30 MÁY NHƯ THẾ NÀO VÀ GIÁ BAO NHIÊU? Cấu hình máy server bootrom 30 máy trạm sẽ như thế nào? Phòng net của bạn đang cần nâng cấp lên mô hình bootrom Hay bạn đang có ý định kinh doanh lắp …

Cấu hình server bootrom 25 máy

Cấu hình server bootrom 25 máy cấu hình như thế nào và Giá thành bao nhiêu? Cấu hình máy server bootrom 25 máy trạm sẽ như thế nào? Phòng net của bạn đang nâng cấp lên mô hình bootrom hay bạn muốn lắp đặt …

Cấu hình server bootrom 20 máy

Cấu hình server bootrom 20 máy cấu hình như thế nào và Giá thành bao nhiêu? Cấu hình máy server bootrom 20 máy trạm sẽ như thế nào? Phòng net của bạn đang nâng cấp lên mô hình bootrom hay bạn muốn lắp đặt phòng …

Cấu hình server bootrom 15 máy

Cấu hình server bootrom 15 máy cấu hình như thế nào và Giá thành bao nhiêu? Bạn đang cần tìm cấu hình máy server bootrom 15 máy trạm? cho phòng net, quán game, tiệm net nhà mình? Bạn đang muốn biết chi …

Cấu hình server bootrom 10 máy

Cấu hình server bootrom 10 máy như thế nào? Giá thành bao nhiêu? Công nghệ bootrom đã và đang lan rộng đến trên 90% các phòng net quán game hiện nay. Bạn đang cần tìm cấu hình máy server bootrom 10 máy …