Phần mềm quản lý

Category: Phần mềm quản lý

Phần mềm quản lý phòng máy CSM

Phần mềm quản lý phòng máy Cyber Station Manager (CSM) – Dấu ấn tự hào Kính thưa quý chủ phòng máy, Phần mềm quản lý CSM tự hào là sự lựa chọn hàng đầu của …

Phần mềm quản lý phòng máy Gcafé

Giới thiệu GCafé Plus – Internet Cafe là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý tại các điểm truy cập Internet công cộng, đáp ứng nghị định 72 của chính phủ về việc quản lý …