Quy trình

Category: Quy trình

Quy trình bán hàng tại Phongnet.com

Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khách hàng khi mua hàng tại Phongnet.com 1/ TIẾP NHẬN THÔNG TIN Quý khách hàng cung cấp thông tin cho Phongnet.com về vị trí, số lượng, ngân …