Tuyển dụng

Category: Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 8/2018

Tuyển dụng nhân sự Phongnet.com tháng 8/2018 Để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như phục vụ khách hàng tốt hơn trong dịp cuối năm 2018, Phongnet.com tiếp tục tuyển nhân sự các vị …

Tuyển dụng tháng 02/2017

PHONGNET.COM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN – KỸ THUẬT VIÊN THÁNG 02/2017 Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô công ty, Phongnet.Com Cần tuyển dụng thêm một số vị trí sau: 1/ Kế toán …