KINGMAX VIỆT NAM

KINGMAX VIỆT NAM

kingmax

CompanyNameKINGMAX
Address14F, No. 248, Sec.3, Nanjing E Rd., Taipei 105, Taiwan
Telephone / Fax086-2-8772-7879  –   0886-2-8772-7678
Websitewww.kingmax.com

Sản phẩm:

  • Ram
  • Ổ cứng

Phonget.Com là đối tác chiến lược của Kingmax tại Việt Nam

Xem thêm:

Post Comment