Dự án Phongnet.Com Đã Thi Công

Category: Dự án Phongnet.Com Đã Thi Công

Dự án Mouse Gaming Lào Cai

Hello, xin chào 500 AE chủ phòng net tương lai :).  Phongnet.com tiếp tục lắp đặt và hoàn thiện dự án Mouse Gaming Center tại TP. Lào Cai. Một trong những Cyber Game mini đầu …

Dự án Black 9 Esport 199 Hồ Tùng Mậu

Tiếp nối những dự án được thiết kế lắp đặt bởi phongnet.com đó chính là Cyber Game chuẩn Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam mang tên: Black 9 Esport Stadium có địa chỉ tại: …