Thủ thuật

Category: Thủ thuật

Hướng dẫn cài đặt Gcafe Mavin

Hướng dẫn cài đặt Gcafe Mavin chi tiết! GCafe Mavin phần mềm quản lý tải game và cập nhật game tự động (Có thể cài cho phòng máy có hoặc không có ổ cứng) Sau đây, phongnet.com …

Hướng dẫn cài đặt Net Disk

Hướng dẫn cài đặt Net Disk – Gcafe Net Diskt Disk phần mềm kết nối với Gcafe Mavin để ánh xạ ổ đĩa chứa game vật lý của máy chủ thành ổ ảo của máy trạm. Có thể …

Hướng dẫn cài đặt Gcafe

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý phòng net Gcafe Gcafe là gì? GCafé Plus – Internet Cafe là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý tại các điểm truy cập Internet công …