Địa chỉ quán net tại quận Hai Bà Trưng

Danh sách địa chỉ các quán net trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

1/ Quán game Syndra Gaming

Địa chỉ: Số 8 ngõ 37, Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2/G5 Gaming Center

Địa chỉ:  38, Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3/ Quán game Epic Gaming

Địa chỉ: 79, Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4/ Culb gold member

Địa chỉ:  105E3, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5/ Ánh Béo game online
Địa chỉ: 109E3, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

6/ Game speed

Địa chỉ: 48, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

7/ E-Sport

Địa chỉ: 100, Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8/ Games Linh Béo

Địa chỉ: 121, Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ TÍT Games

Địa chỉ: 44, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10/ Net World – Game

Địa chỉ:  109E3, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

11/ Victory Game

Địa chỉ:  101E4, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

12/ EASY Game

Địa chỉ:  106E4, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

13.. Update…

Post Comment