Địa chỉ quán net tại quận Hai Bà Trưng

Địa chỉ quán net tại quận Hai Bà Trưng

Danh sách địa chỉ các quán net trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

1/ Quán game Syndra Gaming

Địa chỉ: Số 8 ngõ 37, Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2/G5 Gaming Center

Địa chỉ:  38, Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3/ Quán game Epic Gaming

Địa chỉ: 79, Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4/ Culb gold member

Địa chỉ:  105E3, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5/ Ánh Béo game online
Địa chỉ: 109E3, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

6/ Game speed

Địa chỉ: 48, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

7/ E-Sport

Địa chỉ: 100, Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8/ Games Linh Béo

Địa chỉ: 121, Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ TÍT Games

Địa chỉ: 44, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

10/ Net World – Game

Địa chỉ:  109E3, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

11/ Victory Game

Địa chỉ:  101E4, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

12/ EASY Game

Địa chỉ:  106E4, Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

13.. Update…

Post Comment