Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh game, net

 QUY TRÌNH CẤP PHÉP CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG, KINH DOANH GAME, NET

Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh game, net

Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh game, net

I.Về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(điều 4 TT23):

(1). Điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: đại lý Internet; điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

(2). Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet.

II. Về điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1)Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(điểm a, khoản 2, điều 35 Nghị định 72);

(2) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường/trung tâm( tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học, giáo dục thường xuyên, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú) từ 200 m trở lên(điểm b, khoản 2 điều 35 Nghị định 72 và khoản 2, điều 5 Thông tư 23);

Giá trị 200m được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng trường và trung tâm;

(3)Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh(điểm c khoản 2 điều 35 Nghị định 72);

a)Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý internet, thêm biển hiệu “Đại lý internet”(khoản 1 điều 9 Nghị định 72 và khoản 3 điều 5 Thông tư 23).

b) Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy cập internet của doanh nghiệp, thêm biển hiệu “Điểm truy nhập internet công cộng”(khoản 2 điều 9 Nghị định 72 và khoản 3 điều 5 Thông tư 23).

Chú ý: Hai tên biển hiệu có thể ghi trên cùng 1 bảng/biểu, nhưng phải rõ và dễ đọc.

4. Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ ở nơi mọi người dễ nhận biết bao gồm: Các hành vi cấm(tại điều 5 nghị định 72), quyền và nghĩa vụ của người sử dụng internet(tại điều 10 Nghị định 72), quyền và nghị định của người sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử(điều 37 nghị định 72);

Chú ý: các thông tin trên ghi chung trên 1 bảng hoặc tách riêng thành 2 phần: Các hành vi bị cấm và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ.

(5) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tổng cộng tối thiểu 50m2.

Diện tích trên là diện tích 1 phòng độc lập hoặc tổng diện tích của nhiều phòng kề nhau có liên thông với nhau.

(6)Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

(7)Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy nổ của Bộ công an;

(8)Nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Một số chú ý khác:

Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi cung cấp dịch vụ truy nhập internet phải có hợp đồng đại lý internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet(nhưng không cần thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cung cấp dịch vụ truy nhập internet)

Có thể cấp 01 giấy chứng nhận cho nhiều địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận/huyện. Tuy nhiên, yêu cầu mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đảm bảo 8 điều kiện nêu trên.

Sau ngày 10/02/2015, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sẽ không được hoạt động.

III. Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

(1)Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận mẫu (02/ĐĐN)

(b)Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh truy nhập internet.

(c) Bản sao chứng minh nhân dân có chứng thục của chủ điểm hoặc của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

(2) Thời hạn quy trình sử lý hồ sơ là trong thời hạn 10(mười) ngày làm việc.

(3) Quy trình cung cấp giấy chứng nhận dủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy trình một cửa của quận/huyện như sau:

Bước 1: tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp lại bộ phận 1 cửa tại UBND các quận, huyện.

Chú ý: UBND các quận huyện cung cấp mẫu đơn cho tổ chức, công dân(tại bộ phận 1 cửa và trên website của đơn vị)

Bước 2: bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho phòng Văn hóa-Thông tin quận huyện xử lý.

Bước 3: Phòng văn hóa-Thông tin kiểm tra các điều kiện và tham mưu UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(mẫu số 01/CN)

Trên đây là quy trình xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh game net,  Để được tư vấn pháp luật cũng như tư vấn lắp đặt quán net miễn phí. Hãy nhấc máy và gọi theo Hotline: 0965.83.83.22 để được trợ giúp!

Để nhận được sự Tư Vấn, Báo giá lắp đặt phòng net nhanh nhất từ các chuyên gia cũng như KHUYẾN MẠI bạn vui lòng để lại thông tin:

Các bài viết khác nên xem:

 

Post Comment