Tháng: Tháng Mười 2018

Kow Gaming Center 3

GIỚI THIỆU Đầu tháng 10-vừa qua, hệ thống Kow Gaming Center chính thức khai trương cơ sở thứ 3, có thể nói, Kow là một …